Belangrijk bericht i.v.m. het Coronavirus

Het Coronavirus en uw bezoek aan onze kliniek

Wij nemen uw en onze gezondheid zeer serieus en hebben in het kader van het Coronavirus een aantal voorzorgsmaatregelen genomen en voorschriften opgesteld. Uiteraard nemen wij naast onderstaande maatregelen en adviezen alle desinfectie- en hygiënemaatregelen in acht.

1. Neem de reeds door het RIVM geadviseerde voorzorgsmaatregelen:

  •  was regelmatig uw handen

  • 1.5 meter afstand houden 

  • hoest / nies in uw elleboog

  •  gebruik papieren wegwerpzakdoekje

  •  blijf thuis als u zich ziek voelt, koorts heeft, hoest, kortademig bent, etc.

2. Wij hebben onze consultijden zodanig aangepast dat de kans nog kleiner is dat u moet plaatsnemen in de wachtkamer. Bovendien zorgen wij hiermee dat de kans klein is dat er meerdere personen gelijktijdig in de wachtruimte aanwezig zijn.

3. Bent u ziek of recent in een besmet gebied geweest, annuleer dan uw afspraak. Is dit niet mogelijk, zorg dan dat iemand anders met uw dier naar de kliniek komt.

4. Wij laten maximaal 1 eigenaar toe tijdens het consult (uitzondering hierop is een afspraak voor euthanasie)

De kliniek is dus normaal geopend voor de nodige zorg aan uw dieren en het afhalen van medicatie en voeding. Wij volgen de adviezen van de overheid op de voet en gaan ervan uit dat wij met deze maatregelen voor u en ons veilig kunnen werken.