Hoe introduceer ik mijn hond naar kinderen of andere dieren?

Hoe introduceer ik mijn hond naar kinderen of andere dieren?

Het uitgangspunt moet zijn dat het aangenaam en leuk is rondom het te introduceren kind of dier. Daarbij moet men met kleine stapjes beginnen. Een voorbeeld: de hond moet een eerste kennismaking beleven met het kind van de buren. Dit kan het best buiten gebeuren, en op afstand. Bij gewenst gedrag (sociaal vriendelijk en ontspannen), de hond belonen met spel of iets lekkers. Daarna geleidelijk aan dichter bij elkaar komen, en de hond weer belonen bij gewenst gedrag, enzovoorts. Geef kinderen ook altijd instructies hoe ze met een hond om moeten gaan. Het resultaat, dus hoe leuk de hond het vindt of gaat vinden om in de nabijheid van kinderen of andere dieren te bivakkeren, is sterk afhankelijk van het feit of de hond in de vroege levensfase (eerste socialisatiefase tussen de 3½ tot 12 weken) goed gesocialiseerd is. Predator en prooidier bij elkaar zetten, bijvoorbeeld hond en konijn, kan soms goed gaan, maar is zonder goede socialisatie niet aan te raden. -Gedragskliniek voor Dieren