Spoed

Als u een spoedgeval heeft binnen onze openingstijden kunt u uiteraard altijd bij onze kliniek terecht. Belt u altijd liever eerst 030-2282211 zodat wij ons goed kunnen voorbereiden op uw komst.

 

Spoedgevallen buiten openingstijden

Wij werken samen met de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland. Dit is een zelfstandige kliniek gevestigd binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren te Utrecht. Deze Spoedkliniek is er voor honden, katten, konijnen en andere huisdieren in Den Dolder, Bosch en Duin, Bilthoven, de Bilt, Huis ter Heide, Soesterberg, Soest, Zeist, Maartensdijk, Westbroek en andere plaatsen in de regio Midden-Nederland.

Deze Spoedkliniek is er alleen voor spoedgevallen buiten de openingstijden van onze kliniek. Dit betekent dat u er voor kleine en grote spoedgevallen terecht kunt en voor vervolgbehandeling weer terug verwezen wordt naar ons. De tarieven voor spoedconsulten en -behandelingen komen overeen met de kosten die ook tot nu toe gehanteerd werden toen we dienst deden met de buurtcollega’s. Een groot voordeel is dat voor verwijzing naar gespecialiseerde zorg de Universiteitskliniek met haar specialisten “om de hoek” zit. Dit altijd uiteraard na overleg met u (ook voor de financiële aspecten).

Zie voor meer informatie: http://www.diergeneeskunde.nl/klinieken/spoedkliniek/

Als u ons buiten openingstijden belt krijgt u een ingesproken bericht met het telefoonnummer van de Spoedkliniek.

 

Wanneer is het Spoed?

Wanneer uw huisdier zich anders gedraagt, weet u als geen ander dat er iets niet in orde is. Maar hoe ernstig is de situatie? Om te kunnen beoordelen of u direct naar de dierenarts moet komen of dat het nog even kan wachten hebben we een spoedlijst opgesteld. Deze lijst is onderverdeeld in directe spoed en spoed waarbij binnen 12 á 24 uur een dierenarts geraadpleegd dient te worden. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder!

Direct de dierenarts bellen bij:

Aanrijding – Let op benauwdheid. Na een aanrijding moet u, uw huisdier laten controleren bij de dierenarts.

Ademhalingsproblemen (ernstige) – Ademhalen met veel geluid, blauwe tong, snakken naar adem en hijgen. Dier kan in paniek zijn en durft in sommige gevallen niet te gaan liggen.

Acute verlammingen – Wanneer uw dier plotseling één of meer lichaamsdelen niet meer kan bewegen.

Allergische reactie – Reactie gepaard gaande met zwellingen op de kop, de poten en/of op het lijf. Ook benauwdheid of diarree kan optreden.

Bloedverlies – Bloedingen die niet stoppen. Probeer, voordat u naar de praktijk gaat, deze bloedingen te stoppen. Druk met vingers, handdoek en/of verband op de bloeding.

Braken en diarree (continu) – Braken en/of diarree met een snelle achteruitgang van de conditie.

Brandwonden – Bij (uitgebreide) brandwonden direct contact opnemen met de dierenarts.

Geboorteproblemen – Sterke buikpersen die langer dan een half uur duren of door uitputting gestopt met persen, terwijl het laatste jong 1-2 uur daarvoor is geboren.

Ingeslikt voorwerp – Hier zijn verschillende verschijnselen mogelijk. Ook wanneer u het vermoeden heeft dat uw huisdier iets heeft ingeslikt contact opnemen met de dierenarts.

Niet kunnen plassen of poepen – Persen op de blaas zonder (of met gering) resultaat. Wanneer u bij uw mannelijke kat het vermoeden hebt dat deze niet kan plassen, direct de dierenarts bellen.

Oververhitting – Dit kan onder andere ontstaan na het verblijf in een auto in de zon. Belangrijk is om uw huisdier zo snel mogelijk op een koele plaats te brengen. Daarnaast is het belangrijk om uw dier af te koelen met veel water.

Snel dikker wordende buik – Zonder resultaat overgeven, met daarnaast een buik die snel dik wordt achter de ribben. De buik zwelt als het ware op.

Toevallen (continu) – Uw huisdier is niet aanspreekbaar, heeft open ogen met wijde pupillen, stijve of trillende spieren, speekselen en urineverlies. Daarbij wordt de toeval direct gevolgd door een nieuwe.

Uitvloeiing uit de vagina – Dit duidt meestal op een ontsteking van de baarmoeder. Enkele weken na de loopsheid treden deze verschijnselen op. Verder is het dier lusteloos, heeft koorts, braakt en drinkt veel.

Vergiftiging – In dit geval zijn vele verschijnselen mogelijk. Wanneer u vermoedt dat uw huisdier gif heeft gegeten ook direct bellen. Indien mogelijk graag de verpakking van het gif meenemen. Kan dit niet dan de naam en de samenstelling van het gif noteren.

Wonden – (Open) wonden op borst, buik of poten. In het geval een wond gehecht dient te worden, kan dit het beste binnen 3 uur gebeuren.

Zeer ernstige andere verschijnselen – Botbreuken, uitpuilen/beschadiging van een oog. Acute sloomheid, dit kan vele oorzaken hebben.

Binnen 12 à 24 uur de dierenarts bellen bij:

Ademhalingsproblemen (moeilijke ademhaling) – Moeite met ademhalen, met of zonder hoesten. Het dier eet en drinkt nog en is niet in paniek.

Braken en/of diarree – Meerdere keren braken en/of diarree, zonder snel conditieverlies.

Heftige jeuk – Voortdurend heftig krabben, likken en/of bijten. Het kan ook voorkomen dat het dier zichzelf verwondt.

Mank lopen – Gebruikt uw dier één van de poten neem dan contact op met de dierenarts.

Niet kunnen poepen – Persen op de ontlasting zonder of met gering resultaat.

Toevallen – Verminderd aanspreekbaar. Uw dier valt om of heeft de neiging om te vallen. Open ogen met wijde pupillen. Stijve of trillende spieren. Eventueel speekselen en urineverlies. De aanval duurt 30 à 90 seconden en daarna zijn er eventjes geen problemen meer.