Waarom janken honden?

Waarom janken honden?
Janken hoort bij het ‘vocalisatierepertoire’ van de hond, waarmee de hond
bepaalde motivaties en daaraan gekoppelde emoties kan communiceren.
De ontvanger van dit communicatiebericht kan een soortgenoot zijn, maar
ook een andere diersoort, zoals wij mensen. Het jankgeluid van de hond is
een geluidsignaal dat meestal in negatieve, aversieve contexten wordt
gebruikt, bijvoorbeeld bij pijn. Janken horen we ook bij aandacht vragen
in de sociale context. Dit is natuurlijk gedrag bij een roedeldier zoals de
hond. In de mens-hondrelatie zijn er overigens heel wat huishonden die
dit op excessieve wijze vertonen om meer aandacht van de baas te
krijgen. Janken is best een opvallend en dwingend geluid dat ons blijkbaar
noodt tot daadwerkelijk aandacht geven; dus aangeleerde aspecten ten
aanzien van dit gedrag zijn nooit uit te sluiten in de mens-hondrelatie. –
Gedragskliniek voor Dieren